luni, 2 august 2010

Paşii 1 şi 2 pentru o alăptare de succes

Pasul 1: În fiecare spital să existe o politică scrisă de promovare a alăptării ce va fi comunicată periodic întregului personal medical.E necesar ca spitalul să aibă o politică scrisă de promovare a alăptării în care să fie incluşi cei 10 paşi pentru o alăptare de succes şi să protejeze alăptarea. Aceasta ar fi necesar să fie disponibilă astfel încât tot personalul spitalului care are grijă de mame şi copii să se raporteze la ea. E necesar să fie postată vizibil în toate ariile spitalului şi afişată în limba cel mai frecvent înţeleasă de către pacienţi şi personal.

Primul pas este de a avea o politică scrisă în limba engleză şi în limba locală. Politica cuprinde cei 10 paşi pentru o alăptare de succes şi faptul că spitalul nu acceptă substituenţi ai laptelui matern gratuiţi sau subvenţionaţi şi nici biberoane.
Politica va fi comunicată administraţiei spitalului şi tuturor angajaţilor maternităţii.

General
Cei 10 paşi îndrumă maternităţile să aibă o politică scrisă care e afişată pentru a fi citită de toţi angajaţii şi de a o pune în aplicare.

Sistemul de sănătate
Vizitarea maternităţilor, a spitalelor sau a centrelor de sănătate pentru a vedea dacă au o politică scrisă care să acopere cei 10 paşi către o alăptare de succes.
Întrebarea managerilor dacă au dezvoltat o astfel de politică şi explicarea faptului că cei 10 paşi pentru o alăptare de succes sunt consideraţi ca fiind practica cea mai bună. Prezentarea materialelor BFHI, în special Secţiunea 1 a implementării.

Comunitatea
Stabilirea de întâlniri cu liderii comunităţii pentru a discuta cum să promoveze politica spital prieten al copilului.

Naţional/Global
Apelarea guvernelor pentru a emite o directivă politică de a integra cei 10 paşi către o alăptare de succes în procedurile standard de operare şi de asigurare a calităţii în maternităţi.


Puncte cheie:


De ce să aibă maternitatea o politică?

- necesită un curs de acţiune şi oferă îndrumare;
- ajută la stabilirea unei îngrijiri pentru mame şi copii;
- oferă un standard care poate fi evaluat.

Ce ar fi necesar să acopere politica?

- să includă cei 10 paşi pentru o alăptare de succes;
- să includă o interdicţie instituţională privind acceptarea gratuită sau cu costuri minime a substituenţilor laptelui matern, biberoane, suzete, daruri, mostre sau cupoane şi utilizării materialelor distribuite de companiile producătoare de lapte praf.

Cum să fie prezentată politica?
- folosirea unui limbaj simplu pentru a aborda fiecare pas;
- responsabilul superior al maternităţii să poată localiza o copie a politicii şi să o prezinte/descrie altor membri ai personalului maternităţii responsabili;
- punerea politicii la dispoziţie către tot personalul care îngrijeşte mame şi copii;
- postarea sau afişarea politicii în zone unde mame şi copii sunt îngrijiţi.

Luarea în considerare a problemelor legate de HIV

Pasul 1: În fiecare spital să existe o politică scrisă de promovare a alăptării ce va fi comunicată periodic întregului personal medical.
Probleme ce necesită să fie luate în considerare în implementarea acestui pas, în ceea ce priveşte hrana recomandată copiilor proveniţi din mame cu HIV

- Politica spitalului să promoveze, să protejeze şi să sprijine alăptarea indiferent de rata infecţiei cu HIV în rândul populaţiei.
- Politica să fie adaptată astfel încât să furnizeze sprijin adecvat în contextul HIV.
- Politica ar trebui să impună formarea profesională a personalului în consiliere HIV şi alimentaţia sugarilor cu HIV.
- Politica ar trebui să includă o recomandare ca femeile însărcinate şi care alăptează să li se ofere testare şi consiliere HIV.
- Politica să impună oferirea de către spital de consiliere pentru femeile gravide cu HIV pozitiv despre opţiunile de hrănire a bebeluşilor.
- Politica să sublinieze faptul în deplină conformitate cu "Codul Internaţional de Comercializare a Substituenţilor Laptelui Matern" sau o măsură similară la nivel naţional ar fi esenţială.
- Politica să abordeze şi problema confidenţialităţii.
- Dacă există o politică la nivel naţional despre alimentaţia sugarilor cu HIV, politica spitalului ar trebui să includă şi aceste orientări naţionale.


Pasul 2. Să instruiască întregul personal medical de îngrijire în scopul aplicării acestei politiciToţi membrii personalului maternităţii care au contact cu mama, copilul, bebeluşul primesc instrucţiuni privind punerea în aplicare a politicii. Manager-ul spitalului să trimită angajaţii la cursuri de alăptare şi de gestionare a alăptării, inclusive noii angajaţi. Să fie cel puţin 18 ore în total cu un minim de 3 ore de experienţă clinică supravegheată care să acopere cel puţin 8 paşi.
O politică nu este folositoare dacă nu este pusă în aplicare. Deci, al 2 lea pas este de a instrui medicii şi asistentele să aibă abilităţile necesare pentru punerea în aplicare a acestei politici. Se asigură că majoritatea membrilor personalului sunt instruiţi în consilierea alăptării.

General
Instruirea la toate nivelele e necesar să abordeze cei 10 paşi pentru o alăptare de succes, consilierea în alăptare şi codul internaţional de marketing a substituenţilor laptelui matern.

Luaţi în considerare organizarea de reuniuni regulate pentru a discuta despre cele mai recente dovezi.

Sistemul de sănătate
Instructori pentru formarea personalului de sănătate pentru a include măsurile de dinaintea celor 10 paşi pentru o alăptare de succes, în programele de învăţământ şi de formare.
Asiguraţi-vă că instructorii cunosc aceste materiale şi link-uri:
oWHO Model Chapter on infant and young child feeding;
oBreastfeeding Promotion and Support in a Baby-Friendly Hospital, a 20-hour course for maternity staff (Section 3 of the new BFHI materials)
oWHO/UNICEF Breastfeeding Counselling: A Training Course;
oWHO/UNICEF Infant and young child feeding; An Integrated course;
oWHO Infant and young child feeding: Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals

Comunitate
Instructori pentru instruirea consilierilor în alăptare şi a personalului medical primar pentru a sprijini alăptarea.

Naţional/Global
Educarea liderilor politici despre importanţa celor 10 paşi în formarea personalului din sănătate.

Punctele cheie:

…ale formării să includă:
•Avantajele alăptării
•Riscurile hrănirii artificiale
•Mecanisme de alăptare şi suptul
•Cum ajutăm mamele să iniţieze şi să susţină alăptarea
•Cum evaluăm o sesiune de alăptare
•Cum rezolvăm dificultăţile alăptării
•Orientarea şi formarea spitalului către politici şi practici ale alăptării
•Importanţa hrănirii la cerere
•Poziţionarea şi ataşarea la sân
•Riscurile hrănirii artificiale şi a folosirii biberoanelor.


Luarea în considerare a problemelor legate de HIV


Pasul 2. Să instruiască întregul personal medical de îngrijire în scopul aplicării acestei politici.
Probleme ce necesită să fie luate în considerare în implementarea acestui pas, în ceea ce priveşte hrana recomandată copiilor proveniţi din mame cu HIV.


•Instruirea personalului necesită variaţie de la o nevoie la alta.

•În cazul în care spitalul este deja un spital prieten al copilului, atunci accentul trebuie pus pe cursuri de perfecţionare legate de HIV şi alimentaţia sugarilor cu HIV.

•În cazul în care facilitatea nu a fost pusă în aplicare atunci în formare va trebui să se includă recomandări legate de HIV şi alimentaţia sugarilor cu HIV sau va trebui să fie organizatăo formare profesională suplimentară privind acest subiect care necesită mai mult timp şi resurse de formare.

•Instructorul poate solicita o echipă de formare multi-sectorială din domeniul nutriţiei, HIV/SIDA şi altor secţiuni MCH.

•Dacă nu există instructor disponibil pe plan local, cu experienţă în punerea în aplicare BFHI în cazul mamelor HIV-pozitive, atunci sunt necesari instructori externi.


Sursa: http://www.waba.org.my/
Tradus de Roxana Duduş

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu